Tag Archives: nghiêm kế tổ

VIỆT-NAM MÁU LỬA (Nghiêm Kế Tổ): Chương 1

CHƯƠNG MỘT Cá-tính quốc-gia trong quá-trình tranh-đấu của dân tộc A- Những nét lớn trong lịch-sử dân-tộc 1- Chúng ta ngày nay tự hào và vinh dự khi đọc lại lịch-sử dân-tộc. Sức sinh-hoạt mạnh-mẽ, óc tổ-chức quy-củ. Dân Việt-Nam … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, NGHIÊM KẾ TỔ: Việt Nam Máu Lửa, Việt Sử | Tagged , | Leave a comment

Sách biên-khảo lịch-sử – VIỆT NAM MÁU LỬA (Nghiêm Kế Tổ): Lời Tựa

Audo Book —-> Để tưởng niệm các đồng chí đã bỏ mình vì nước và thân tặng các chiến sĩ đang tranh đấu …tranh đấu không ngừng cho sự sống còn của TỔ QUỐC Nghiêm Kế Tổ

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, NGHIÊM KẾ TỔ: Việt Nam Máu Lửa | Tagged , | Leave a comment