Tag Archives: nguyễn chí thiện

PHẢN TỈNH – PHẢN KHÁNG (Minh Võ): Nguyễn Chí Thiện

Chương 13 Nguyễn Chí Thiện hay Lý Đông A Thoạt tiên chúng tôi nghĩ không nên xếp Nguyễn Chí Thiện cùng với những tác giả phản tỉnh trong soạn phẩm này. Thơ của ông là thơ chống Cộng mạnh mẽ, … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, MINH VÕ: Phản-tỉnh - Phản-kháng: Thực hay Hư | Tagged , , , , | Leave a comment