Tag Archives: nguyễn đức chính

NHÀ AI (Nguyễn Đức Chính): ĐOẠN KẾT

ĐOẠN KẾT Thiếu một thằng Tề chứ không thì đông đủ cả nhà. Nhưng cái tiểu gia đình của ông ký Thảo không phải vì thế mà bớt đông đúc, huyên náo. Một buổi tối mùa lạnh, tính từ ngày … Continue reading

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết | Tagged , | 1 Comment

NHÀ AI (Nguyễn Đức Chính): Phần V

PHẦN THỨ NĂM THẾ LÀ CUỘC ĐỜI

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết | Tagged , | Leave a comment

NHÀ AI (Nguyễn Đức Chính): Phần IV

PHẦN THỨ TƯ SỰ THỬ THÁCH

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết | Tagged , | Leave a comment

NHÀ AI (Nguyễn Đức Chính): Phần III

PHẦN THỨ BA BÌNH YÊN …Trọn một đời người chẳng lẽ không được chặng nào êm lặng? N.Đ.CH.

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết | Tagged , | Leave a comment

NHÀ AI (Nguyễn Đức Chính): Phần II

PHẦN THỨ HAI SỐNG … Âu cũng là sự bó buộc của cuộc đời N.Đ.CH.

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết | Tagged , | Leave a comment