Tag Archives: nhi đồng

Trung Thu và Ngày Nhi Đồng VN (Trần Thị Lai Hồng): 1

TRUNG THU và NGÀY NHI ĐỒNG VIỆT NAM NHI ĐỒNG TRONG CA DAOTranh minh họa của Võ Đình Cội nguồn tinh hoa văn hóa dân tộc nằm trong ca dao, kho tàng vô giá của văn học. Theo định nghĩa … Continue reading

Posted in * Trần Thị Lai Hồng, 5.Tài-liệu - Biên-khảo | Tagged , , | Leave a comment