Tag Archives: Phạm Tín An Ninh

NHỮNG VÌ SAO CỦA MỘT THỜI TUỔI THƠ (Phạm Tín An Ninh)

Thời học trung học, tôi có người bạn thân, không những tướng tá mà cả cái tên cũng đẹp: Phan Ái Minh. Hai đứa học chung trường. Minh học Ban B và trước tôi một lớp, còn tôi dốt toán … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 2.Một thời để nhớ, Người Lính VNCH, Phạm Tín An Ninh, Phạm Tín An Ninh | Tagged | Leave a comment

Phạm Tín An Ninh: Đọc “Trên Vòm Trời Lửa Đạn” của Vĩnh Hiếu

Cuộc chiến đã chấm dứt từ bao nhiêu năm qua. Thời gian đủ để chôn xóa tất cả mọi dấu tích bom đạn trên quê hương, nhưng vẫn chưa lành được vết thương trong lòng những người đã từng tham … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 2.Một thời để nhớ, Bình-luận - Quan-điểm, KQ Vĩnh Hiếu, Người Lính VNCH, Phạm Tín An Ninh, Vĩnh Hiếu | Tagged , , , , , | Leave a comment