Tag Archives: phan khôi

TRĂM HOA ĐUA NỞ TRÊN ĐẤT BẮC (Hoàng Văn Chí): Phan Khôi

Hoàng Văn Chí TRĂM HOA ĐUA NỞ TRÊN ĐẤT BẮC Phần II: TÀI LIỆU (NHÂN VẬT VÀ TÁC PHẨM) o O o Chương 1: Phái cựu học Phái này trước kia gồm những nhà văn xuất thân từ Nho học, … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, HOÀNG VĂN CHÍ: Trăm hoa đua nở trên đất Bắc, Nhân Văn Giai Phẩm | Tagged , , , , , | Leave a comment