Tag Archives: phi đoàn

TRÊN VÒM TRỜI LỬA ĐẠN (KQ Vĩnh Hiếu)

CẢM TẠ Xin thành thật cám ơn tất cả các Niên Trưởng và các Chiến Hữu đã đóng góp thêm những chi tiết trong cuốn Bút Ký Chiến Trường này cũng như các bạn Lê Thy, Phạm Quang Khiêm và … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 2.Một thời để nhớ, KQ Vĩnh Hiếu, Người Lính VNCH, Vĩnh Hiếu | Tagged , , , , | 3 Comments

Phạm Tín An Ninh: Đọc “Trên Vòm Trời Lửa Đạn” của Vĩnh Hiếu

Cuộc chiến đã chấm dứt từ bao nhiêu năm qua. Thời gian đủ để chôn xóa tất cả mọi dấu tích bom đạn trên quê hương, nhưng vẫn chưa lành được vết thương trong lòng những người đã từng tham … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 2.Một thời để nhớ, Bình-luận - Quan-điểm, KQ Vĩnh Hiếu, Người Lính VNCH, Phạm Tín An Ninh, Vĩnh Hiếu | Tagged , , , , , | Leave a comment