Tag Archives: phu sa

MÉKONG SÓNG CUỘN PHÙ SA : chương 16 (Nguyễn Vĩnh Long Hồ)

CHƯƠNG MƯỜI SÁU NHỮNG NGƯỜI BẠN CHÂN QUÊ Thấy trời sắp sửa rạng đông, không thấy Bền trở về làm mọi người nóng lòng chờ đợi. Tư Kê thấp tha thấp thỏm, muốn chống xuồng trở lại cái lạch nuước, … Continue reading

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Nguyễn Vĩnh Long Hồ | Tagged , , , | Comments Off on MÉKONG SÓNG CUỘN PHÙ SA : chương 16 (Nguyễn Vĩnh Long Hồ)

MÉKONG SÓNG CUỘN PHÙ SA : chương 15 (Nguyễn Vĩnh Long Hồ)

CHƯƠNG MƯỜI LĂM NHỮNG HIỆN TƯỢNG HUYỀN BÍ MIỆT VƯỜN Cảnh chia ly nào cũng buồn cho kẻ ở người đi. Thấy Bền quyến luyến không nở rời xa người tía nuôi Hai Rồng, đã làm mọi đứng trên bờ … Continue reading

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Nguyễn Vĩnh Long Hồ | Tagged , , | Comments Off on MÉKONG SÓNG CUỘN PHÙ SA : chương 15 (Nguyễn Vĩnh Long Hồ)