Tag Archives: soạn giả

BUỒN VUI ĐỜI NGHỆ SĨ (Hồi ký sân khấu của Cố soạn giả Nguyễn Phương)

(Đánh máy: Lê Thy) MUC LỤC Thay lời tựa Nghệ sĩ trên các nẻo đường lang thang Chọn nghệ danh của nghệ sĩ Người trồng cây si Gia Long Tao ngộ trên sông Trường Xuân bị phục kích Long đong … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, NGUYỄN PHƯƠNG: Buồn vui đời nghệ sĩ | Tagged , | 4 Comments