Tag Archives: thông biện tiên sinh

VIỆT CỘNG – VIỆT KIỀU (Thông Biện Tiên Sinh)

(Lê Thy đánh máy trích từ sách CÕI NGƯỜI TA – phiếm luận của Thông Biện Tiên Sinh) Không biết quý độc giả đã suy nghĩ như thế nào về chuyện cái ông Việt kiều ở Virginia, sau lần về … Continue reading

Posted in Thông Biện Tiên Sinh, Vui cười-Phiếm-luận | Tagged , , | Leave a comment

ĐÊM NGÀY LỘN XỘN VŨ THƯ HIÊN (Thông Biện Tiên Sinh)

(Lê Thy đánh máy trích từ sách CÕI NGƯỜI TA – phiếm luận của Thông Biện Tiên Sinh) Trong “Nhà Văn Hiện Đại” xuất bản năm 1992, mục E-593 chép: “E-593 – Vũ Thư Hiên Sinh ngày 18 – 10 … Continue reading

Posted in Thông Biện Tiên Sinh, Vui cười-Phiếm-luận | Tagged , | 1 Comment

SỐ PHẬN THƠ TRONG BÀN TAY ĐỒ TỂ (Thông Biện Tiên Sinh)

(Lê Thy đánh máy trích từ sách CÕI NGƯỜI TA – phiếm luận của Thông Biện Tiên Sinh) Thi ca là một trong vài thứ mà Thông Biện tôi yêu quý nhất trong cõi đời ba trợn này. Vì thế, … Continue reading

Posted in Thông Biện Tiên Sinh, Vui cười-Phiếm-luận | Tagged , | Leave a comment

CON RỒNG VĂN HOÁ … ĐÃ…CAO BAY! (Thông Biện Tiên Sinh)

(Lê Thy đánh máy trích từ sách CÕI NGƯỜI TA – phiếm luận của Thông Biện Tiên Sinh) Hà Nội, tức Thăng Long thành ngày xưa, vốn và mặc nhiên được nhiều người Việt Nam ca ngợi và hãnh diện … Continue reading

Posted in Thông Biện Tiên Sinh, Vui cười-Phiếm-luận | Tagged , | Leave a comment

ĐỐ VUI ĐỂ… CHỌC! “PHIÊN ÂM, PHIÊN DỊCH, PHIÊN CHỢ” (Thông Biện Tiên Sinh)

(Lê Thy đánh máy trích từ sách CÕI NGƯỜI TA – phiếm luận của Thông Biện Tiên Sinh) Đã gọi là đố, mà không có phần thưởng để … làm mồi, thì cuộc đố đó tất nhạt phèo, chán ngắt. … Continue reading

Posted in Thông Biện Tiên Sinh, Vui cười-Phiếm-luận | Tagged , | Leave a comment

XE HITLER VÀ LĂNG BÁC HỒ (Thông Biện Tiên Sinh)

(Lê Thy đánh máy trích từ sách CÕI NGƯỜI TA – phiếm luận của Thông Biện Tiên Sinh) Khi Canadian War Museum công bố dự tính bán chiếc Limousine chống đạn của Hitler, thì ùn ùn điện thoại, thư từ … Continue reading

Posted in Thông Biện Tiên Sinh, Vui cười-Phiếm-luận | Tagged , , , , | Leave a comment