Tag Archives: tố hữu

TRĂM HOA ĐUA NỞ TRÊN ĐẤT BẮC (Hoàng Văn Chí): Tố Hữu

Hoàng Văn Chí TRĂM HOA ĐUA NỞ TRÊN ĐẤT BẮC Phần II: TÀI LIỆU (NHÂN VẬT VÀ TÁC PHẨM) o O o Chương 3: Các nhà văn đứng tuổi Chúng tôi xếp vào hạng đứng tuổi những nhà văn hiện … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, HOÀNG VĂN CHÍ: Trăm hoa đua nở trên đất Bắc, Nhân Văn Giai Phẩm | Tagged , , , , ,