Tag Archives: trái trắng

Trái trắng (Trần thị Lai Hồng)

Lá mùa Thu lá không bay nữa Lá rụng tơi bời lối tử sinh (Võ Đình, Nàng Thu phong) Trái Trắng, nghe nghịch ngợm, nhưng đơn giản chỉ là tiếng Việt của hai chữ Bạch quả/bai guo hay Ngân hạnh/yin … Continue reading

Posted in * Trần Thị Lai Hồng, 5.Tài-liệu - Biên-khảo | Tagged , , , , , | Leave a comment