Tag Archives: tủ chè của mẹ tôi

CÁI TỦ CHÈ CỦA MẸ TÔI (Hoàng Hải Thủy)

Ngày xưa còn bé, tôi ở Hà Đông. Thầy tôi thuộc phái cổ, cụ bận y phục ta: đội khăn, áo dài. Mùa hạ áo dài the. Mùa đông áo đọan, áo sa. Ngày Tết áo gấm. Thầy tôi thích … Continue reading

Posted in 4.Truyện ngắn, Hoàng Hải Thủy, TUỔI NGỌC-1969 | Tagged , , , | Leave a comment