Tag Archives: viet nam

CHÍNH-ĐỀ VIỆT-NAM (Ngô Đình Nhu)

Xin bấm hình trên đây để đọc sách dưới dạng PDF

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, TÙNG PHONG: Chính-đề Việt Nam | Tagged , , , | Leave a comment

Sách: Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống)

Nhượng Tống là bút danh của Hoàng Phạm Trân (1904-1949), ông là nhà văn, nhà báo nhưng được biết đến nhiều hơn với vai trò một trong những yếu nhân của Việt Nam Quốc Dân Đảng thời kỳ đầu.

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, NHƯỢNG TỐNG: Nguyễn Thái Học - VNQDĐ | Tagged , , , , , | Leave a comment

Dã-sử Kiếm-hiệp VN: GIẶC BẮC (chu sa lan)-Quyển III

37 NĂM CON CỌP CỦA ĐẰNG CHÂU Không biết Hồ phu nhân đã nói những điều gì với con trai mà Hồ Phong tỏ cử chỉ thân thiện với kẻ cầm sổ giang hồ bằng cách nắm tay dặc dặc … Continue reading

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Chu Sa Lan | Tagged , , , , | Leave a comment

Dã-sử Kiếm-hiệp VN: GIẶC BẮC (chu sa lan)-Quyển II

18 THẬP ĐẠO TƯỚNG QUÂN Hơn tuần lễ trôi qua Hồ phu nhân, kẻ cầm sổ giang hồ và Hồ Phong bị giam trong một ngôi nhà nằm lẻ loi và riêng biệt thuộc tổng đàn của đoàn do thám … Continue reading

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Chu Sa Lan | Tagged , , , , | Leave a comment

Dã-sử Kiếm-hiệp VN: GIẶC BẮC (chu sa lan)-Quyển I

LỜI BẠT Mục đích của người viết truyện là khai quật lại một huyền thoại hầu như đã chìm vào quên lãng: Giới Giang Hồ Đại Việt. Thoát thai từ trong lòng dân tộc, giới giang hồ Đại Việt mà … Continue reading

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Chu Sa Lan | Tagged , , , , | Leave a comment