Blog Archives

Vinh-Danh Chiến-Sĩ Cộng-Hoà (thơ Xuân Nương)

Advertisements

Image | Posted on by

Thơ: Bài thơ cho anh (Thiên Lý)

(Kính tặng anh Trương Công Bình, một phi công trong thời chiến nói riêng và tất cả những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa nói chung) Chưa lần nào em được gặp anh Nhưng vẫn biết anh là người rất … Continue reading

Image | Posted on by