HOẢ LÒ (Nguyễn Chí Thiện)

nguyenchithien_hoalo

  1. Những Bài Ca Cách Mạng
  2. Đàn Bò Sữa
  3. Một Lựa Chọn
  4. Tạc Tượng
  5. Trăng Nước Sông Hồng
  6. Phùng Cung
  7. Sương Buồn Ôm Kín Non Sông

—>Những Bài Ca Cách Mạng

This entry was posted in 4.Truyện ngắn, Nguyễn Chí Thiện. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s