Category Archives: DƯƠNG ĐÌNH LÔI & XUÂN VŨ: 2000 ngày đêm trấn thủ Củ Chi

2000 NGÀY ĐÊM TRẤN THỦ CỦ CHI (Dương Đình Lôi & Xuân Vũ): Q. VII-Chương 122…Hết

Chương 122 Người con gái về từ Tam Biên – Bắn tụi Mỹ Cụm dã ngoại này khoẻ lắm thầy Hai! Tư Thới – Ct C4 nói với tôi. – Ờ khoẻ, nhưng phải rút thiệt nhanh! Nếu chậm, xe … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, DƯƠNG ĐÌNH LÔI & XUÂN VŨ: 2000 ngày đêm trấn thủ Củ Chi, Xuân Vũ, Xuân Vũ | Leave a comment

2000 NGÀY ĐÊM TRẤN THỦ CỦ CHI (Dương Đình Lôi & Xuân Vũ): Q. VII-Chương 109…121

Chương 109 Thần kiến lửa và thần “capstan” “Mười phần chết bảy còn ba Chết hai còn một Chẳng ra cái giống gì!” Đi ngang qua nhà Út Chạy, bí thư xã Trung Lập, thấy anh ta đang lom khom … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, DƯƠNG ĐÌNH LÔI & XUÂN VŨ: 2000 ngày đêm trấn thủ Củ Chi, Xuân Vũ, Xuân Vũ, Xuân Vũ | Leave a comment

2000 NGÀY ĐÊM TRẤN THỦ CỦ CHI (Dương Đình Lôi & Xuân Vũ): Q. VI

Chương 92 Lão chánh ủy Bộ Tư Lệnh Tiền Phương cãi lộn với chánh ủy R Năm E thấy mọi người trong bữa tiệc cá kèo rút lui hết, chỉ còn một mình tôi thì tâm sự to nhỏ: – … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, DƯƠNG ĐÌNH LÔI & XUÂN VŨ: 2000 ngày đêm trấn thủ Củ Chi, Xuân Vũ, Xuân Vũ, Xuân Vũ | 2 Comments

2000 NGÀY ĐÊM TRẤN THỦ CỦ CHI (Dương Đình Lôi & Xuân Vũ): Q. V

Chương 78 Vài trận “Bảy Món Ăn Chơi” với “Anh Cả Đỏ” và “Tia Chớp Nhiệt Đới” Nói chuyện đánh Mỹ trên đất Củ Chi thì không cùng. Vả lại chúng tôi cũng không thể nào nhớ hết trong 2000 … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, DƯƠNG ĐÌNH LÔI & XUÂN VŨ: 2000 ngày đêm trấn thủ Củ Chi, Xuân Vũ, Xuân Vũ | Leave a comment

2000 NGÀY ĐÊM TRẤN THỦ CỦ CHI (Dương Đình Lôi & Xuân Vũ): Q. IV

Cái Chết Bi Thương của Cô Văn Công R

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, DƯƠNG ĐÌNH LÔI & XUÂN VŨ: 2000 ngày đêm trấn thủ Củ Chi, Xuân Vũ, Xuân Vũ | Leave a comment

2000 NGÀY ĐÊM TRẤN THỦ CỦ CHI (Dương Đình Lôi & Xuân Vũ): Q. III

Tiếng Sét Ái Tình và Tiếng Sấm Bom Đạn

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, DƯƠNG ĐÌNH LÔI & XUÂN VŨ: 2000 ngày đêm trấn thủ Củ Chi, Xuân Vũ, Xuân Vũ | Leave a comment

2000 NGÀY ĐÊM TRẤN THỦ CỦ CHI (Dương Đình Lôi & Xuân Vũ): Q. II

Quyển II: Đây CỦ CHI! Đất Sét Sắp Thành Bùn

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, DƯƠNG ĐÌNH LÔI & XUÂN VŨ: 2000 ngày đêm trấn thủ Củ Chi, Xuân Vũ, Xuân Vũ | 2 Comments

2000 NGÀY ĐÊM TRẤN THỦ CỦ CHI (Dương Đình Lôi & Xuân Vũ): Q. I

Hồì Ký của Xuân Vũ và Dương Đình Lôi Quyển I : ĐÂY CỦ CHI! ĐẤT SÉT CHƯA THÀNH BÙN

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, DƯƠNG ĐÌNH LÔI & XUÂN VŨ: 2000 ngày đêm trấn thủ Củ Chi, Xuân Vũ, Xuân Vũ | Leave a comment