Category Archives: E.G.LANSDALE: Tôi làm quân sư cho TT Ngô Đình Diệm

Tướng E.G. Lansdale: TÔI LÀM QUÂN SƯ CHO TT NGÔ ĐÌNH DIỆM (5…14)

Lê Thy đánh máy từ sách do TM gởi tặng: Bản Anh ngữ: Ấn hành lần thứ nhất tại Hoa Kỳ năm 1972 Bản Việt ngữ: Ấn hành lần thứ nhất tại Việt Nam năm 1972 Chú thích ảnh bìa … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, E.G.LANSDALE: Tôi làm quân sư cho TT Ngô Đình Diệm | Leave a comment

Tướng E.G. Lansdale: TÔI LÀM QUÂN SƯ CHO TT NGÔ ĐÌNH DIỆM (1-4)

Lê Thy đánh máy từ sách do TM gởi tặng: Bản Anh ngữ: Ấn hành lần thứ nhất tại Hoa Kỳ năm 1972 Bản Việt ngữ: Ấn hành lần thứ nhất tại Việt Nam năm 1972 Chú thích ảnh bìa … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, E.G.LANSDALE: Tôi làm quân sư cho TT Ngô Đình Diệm | Leave a comment