Category Archives: MX Nguyễn Minh Châu

TRÊN VÙNG ĐẤT HỨA (MX Nguyễn Minh Châu)

Trên Vùng Đất Hứa (Trích Hồi ký: Cuộc Đời Đổi Thay ) “ Từ khi non nước điêu tàn Mang thân lưu xứ lòng man mác buồn ! “ Hai hoàn cảnh khác biệt của hai lần đi Mỹ. Lần … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 2.Một thời để nhớ, MX Nguyễn Minh Châu, Người Lính VNCH

THUYỀN NHÂN TỴ NẠN THÁI-LAN (MX Nguyễn Minh Châu)

Thuyền Nhân Tỵ Nạn Thái Lan (Trích Hồi ký: Cuộc Đời Đổi Thay ) “ Kiếp sống là một chuỗi dài sầu tủi Vui là bao chỉ luống những ưu phiền “ Các chiến hữu và quí vị thân mến, … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 2.Một thời để nhớ, MX Nguyễn Minh Châu, Người Lính VNCH

NGƯỜI TÙ VỀ TỪ YÊN-BÁI (MX Nguyễn Minh Châu)

Người Tù Về Từ Yên Bái (Trích Hồi ký: Cuộc Đời Đổi Thay ) Đoạn đường xuôi Nam. Sau một năm bị giam cầm trong Nam và hai năm ở miền Bắc, bọn CS thả những người tù già yếu … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 2.Một thời để nhớ, MX Nguyễn Minh Châu, Người Lính VNCH

NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG ĐỜI BINH NGHIỆP (MX Nguyễn Minh Châu)

Những Ngày Cuối Cùng Đời Binh Nghiệp (Trích Hồi ký: Cuộc Đời Đổi Thay ) 30 tháng 4 năm 1975. Đây là ngày mà không ai có thể quên được đến khi nhắm mắt lìa cõi trần gian đầy mồ … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 2.Một thời để nhớ, MX Nguyễn Minh Châu, Người Lính VNCH

TẤM THẺ BÀI (MX Nguyễn Minh Châu)

Tấm Thẻ Bài (Trích Hồi ký: Cuộc Đời Đổi Thay ) Các chiến hữu và quí vị thân mến, Trong bài viết này tôi xin chia sẻ cùng quý vị một câu chuyện ngắn về “Tấm thẻ bài” và kể … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 2.Một thời để nhớ, MX Nguyễn Minh Châu, Người Lính VNCH

TÂM TÌNH CỦA MỘT THẾ HỆ (MX Nguyễn Minh Châu)

Tâm Tình Của Một Thế Hệ (Trích Hồi ký: Cuộc Đời Đổi Thay ) “ Kiếp sống là một chuỗi dài sầu tủi. Vui là bao chỉ luống những ưu phiền “ Vài lời mở đầu : Những người được … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 2.Một thời để nhớ, MX Nguyễn Minh Châu, Người Lính VNCH

TUỔI ẤU THƠ (MX Nguyễn Minh Châu)

Tuổi Ấu Thơ (Trích Hồi ký: Cuộc Đời Đổi Thay ) Tôi đã hân hạnh được đọc nhiều quyển sách hồi ký trong nhiều năm qua, có quý vị cựu chiến hữu đã viết rất nhiều về cuộc đời chiến … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, MX Nguyễn Minh Châu