Category Archives: Kỳ Lân Vương

ĐẤT VIỆT LÀ CỦA NGƯỜI VIỆT (thơ Kỳ Lân Vương)

Posted in 6.Bạn đọc viết, Kỳ Lân Vương, Thơ | Leave a comment

CHO TÔI XIN HỎI…! (thơ Kỳ Lân Vương)

CHO TÔI XIN HỎI…! Ai có về cho tôi xin hỏi Thuở xưa đó tên ai khéo đặt Thân thương quá tên gọi Sài Gòn Đẹp mỹ miều Hòn Ngọc Viễn Đông Bao lớp người về trong lòng Mẹ Nguyện … Continue reading

Posted in 6.Bạn đọc viết, Kỳ Lân Vương, Thơ | Comments Off on CHO TÔI XIN HỎI…! (thơ Kỳ Lân Vương)