Category Archives: Huy Vũ

Thơ: KHÓC BẠN (Huy Vũ)

KHÓC BẠN (Chết Trong Trại Cải Tạo) Hôm rồi còn cùng anh Nhổ cỏ nương khoai mì Anh thì thầm hỏi nhỏ: Bao giờ ta được về?

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, Huy Vũ, Thơ | Leave a comment

Thơ: TRONG TÙ NHỚ EM (Huy Vũ)

TRONG TÙ NHỚ EM Đêm sao đêm cứ tối hoài Anh đi cải tạo đã ngoài ba năm Ngoài trời gió lạnh căm căm Trong lán tù nhỏ anh nằm nhớ em

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, Huy Vũ, Thơ | Leave a comment

Huy Vũ: TÂM SỰ TRƯỚC GIỜ LÂM CHUNG

(Lê Thy đánh máy lại từ bản PDF )

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, Huy Vũ | Leave a comment

Huy Vũ: NHỚ LỄ VÀ HỘI MIẾU BÀ CHÚA XỨ Ở CHÂU ĐỐC

(Lê Thy đánh máy lại từ bản PDF *)

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, Huy Vũ | Leave a comment

Huy Vũ: ĐÈN NÀO CAO CHO BẰNG ĐÈN CHÂU ĐỐC

(Lê Thy đánh máy lại từ bản PDF *)

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, Huy Vũ | 1 Comment

Huy Vũ : LỄ và HỘI ĐỀN HÙNG Ở QUÊ TÔI

(Lê Thy đánh máy lại từ bản PDF)

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, Huy Vũ | Leave a comment

Huy Vũ: CON CÀ CUỐNG Ở QUÊ TÔI

(Lê Thy đánh máy lại từ bản PDF)

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, Huy Vũ | Leave a comment

Huy Vũ: CHUYỆN KỂ VỀ MỘT NGUỜI NGHIỀN Ở QUÊ TÔI

(Lê Thy đánh máy lại từ bản PDF)

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, Huy Vũ | Leave a comment

Huy Vũ: GÓI BÁNH CHƯNG ĂN TẾT Ở QUÊ TÔI

(Lê Thy đánh máy lại từ bản PDF)

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, Huy Vũ | Leave a comment

Huy Vũ: NHỚ LÀNG THẠCH CÁP

(Lê Thy đánh máy lại từ bản PDF)

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, Huy Vũ | Leave a comment

Huy Vũ: NHỚ VỀ HƯNG HOÁ

(Lê Thy đánh máy lại từ bản PDF)

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, Huy Vũ | Leave a comment

Huy Vũ: BUÔN LẬU DƯỚI THỜI XàNGHĨA

(Lê Thy đánh máy lại từ bản PDF)

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, Huy Vũ | Leave a comment

Huy Vũ: VƯỢT BIÊN

(Lê Thy đánh máy lại từ bản PDF)

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, Huy Vũ | Leave a comment

Huy Vũ: NGÀY BUỒN NHẤT ĐỜI TÔI

(Lê Thy đánh máy lại từ bản PDF)

Posted in ***Mùa QUỐC HẬN, 1.Hồi-ký - Bút-ký, Huy Vũ | 1 Comment

Huy Vũ: XẾP BÚT NGHIÊN THEO VIỆC ĐAO CUNG

(Lê Thy đánh máy lại từ bản PDF)

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, Huy Vũ | Leave a comment

Huy Vũ: MỘT PHIÊN XỬ CỦA TAND TẠI LÀNG SƠN LŨNG

(Lê Thy đánh máy lại từ bản PDF)

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, Huy Vũ | Leave a comment

Huy Vũ: ĐI HỌC TRONG VÙNG KHÁNG CHIẾN Ở LIÊN KHU BẮC VIỆT

(Lê Thy đánh máy lại từ bản PDF)

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, Huy Vũ | 1 Comment

Huy Vũ: AI BẢO CHĂN TRÂU LÀ KHỔ

(Lê Thy đánh máy lại từ bản PDF)

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, Huy Vũ | Leave a comment

Huy Vũ: CHIẾN DỊCH ĐẤU TỐ ĐỊA CHỦ Ở LÀNG TÔI

(Lê Thy đánh máy lại từ bản PDF)

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, Cải Cách Ruộng Đất, Huy Vũ, Tội Ác Cộng-sản | 1 Comment

Huy Vũ: QUÊ TÔI CHÍN NĂM CHÌM TRONG KHÓI LỬA

(Lê Thy đánh máy lại từ bản PDF)

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, Huy Vũ | Leave a comment