Category Archives: Lucien Trọng

HOẢ NGỤC ĐỎ, MỐI TÌNH TÔI (Lucien Trọng)

Chương 1 Cũng như biết bao thanh niên cùng lứa tuổi, tôi sinh ra trong cảnh điêu tàn đổ nát của quê hương. Trận chiến Đông Dương lần thứ nhứt đã nổ ra vài tháng trước, sau trận oanh tạc … Continue reading

Posted in **Chuyện Tù, 1.Hồi-ký - Bút-ký, Lucien Trọng, Tội Ác Cộng-sản | 1 Comment

HOẢ NGỤC ĐỎ, MỐI TÌNH TÔI (Lucien Trọng): Lời Mở Đầu

Riêng tặng Lý, bạn tôi Lời Nói Đầu Buồn nào hơn khi mất đi một người bạn, không phải ai cũng có được một người bạn. Và càng buồn hơn nữa khi phải mất cả đất nước quê hương, vì … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, Lucien Trọng | Leave a comment

ENFER ROUGE, MON AMOUR (Lucien Trọng)

LUCIEN TRONG ENFER ROUGE, MON AMOUR ÉDITIONS DU SEUIL 27, rue Jacob, Paris vie ISBN 2-02-005544-9 © Éditions du Seuil, 1980. La loi du Il mars 1957 interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, Lucien Trọng | 2 Comments