Category Archives: NGUYỄN NGỌC HUY: Quốc Kỳ-Quốc Ca VN

QUỐC KỲ – QUỐC CA VIỆT NAM (Cố Gs Nguyễn Ngọc Huy)

QUỐC KỲ – QUỐC CA VIỆT NAM “Này công dân ơi! Quốc gia đến ngày giải phóng… Ðồng lòng cùng đi, hy sinh tiếc gì thân sống!” Viết cho những ai xem nhẹ lá Cờ Vàng, hãy đọc và suy … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, NGUYỄN NGỌC HUY: Quốc Kỳ-Quốc Ca VN | Leave a comment