Category Archives: Xuân Nương

Thừa nước đục, thả câu! (Xuân Nương)

Lại ‘‘Thừa nước đục, thả câu’’! Đâm lưng Chiến-sĩ, cầm-đầu: họ Mai (1) Già-nua: bày chuyện khôi-hài ! Hùa-nhau phá-đám: tranh-tài thấp-cao ! Thi-hành Nghị-quyết: tào-lao ‘‘Biết-ơn Cộng-sản !…’’ năm nào: nhớ không ? Vài người: hứa sẽ liệm ông … Continue reading

Posted in 6.Bạn đọc viết, Xuân Nương | 1 Comment

Vinh-Danh Chiến-Sĩ Cộng-Hoà (thơ Xuân Nương)

Posted in 6.Bạn đọc viết, Thơ, Xuân Nương | Leave a comment