Category Archives: * Nguyễn Thanh Đức

MẶT TRỐNG NGỌC LŨ : Kết Tinh Niềm Tin và Nếp Sống Việt (Nguyễn Thanh Đức)

MẶT TRỐNG NGỌC LŨ : KẾT TINH NIỀM TIN VÀ NẾP SỐNG VIỆT 1. TỔNG QUAN 2. MẶT TRỜI CHỮ ĐỨC : TRỜI, ÔNG TRỜI 3. CHỮ THƯỢNG : QUÊ HƯƠNG, ĐẤT : THẦN LINH SÔNG NÚI 4. CHỮ RỒNG, TIÊN … Continue reading

Posted in * Nguyễn Thanh Đức, 5.Tài-liệu - Biên-khảo | Leave a comment

Tóm Gọn 5000 năm SỬ VIỆT XƯA (Nguyễn Thanh Đức)

Tóm Gọn 5000 năm SỬ VIỆT XƯA 1. THỜI KHỞI NGUYÊN : 5000-2879 ttl. 2. THỜI HÙNG : 2879-180 ttl. 3. THỜI HÙNG 1 : 2879-2070 ttl. 4. THỜI HÙNG 2 : 2070-1600 ttl. 5. THỜI HÙNG 3 : 1600-1046 … Continue reading

Posted in * Nguyễn Thanh Đức, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, Việt Sử | Leave a comment

VĂN MINH VĂN HÓA LẠC HỒNG Trên THẠP Và TRỐNG ĐỒNG (Nguyễn Thanh Đức)

Từ 3000 năm trước, Thạp Đồng Đào Thịnh và Trống Đồng Ngọc Lũ đã lưu truyền Nếp sống, Niềm tin, Học thuyết Việt. Tên Việt, tên Lạc, gọi Mẹ, gọi Cha… La bàn vượt biển…

Posted in * Nguyễn Thanh Đức, 5.Tài-liệu - Biên-khảo | Leave a comment

ĐỨC TRƯNG VƯƠNG đã Chiếm Lại HỒ ĐỒNG ĐÌNH (Nguyễn Thanh Đức)

LGT : Trong 1000 năm vừa qua, nhiều Sứ thần Đại Việt ta đã tới cúng tế tại Đền Đức Trưng Vương bên bờ Hồ Đồng Đình. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, viết năm 1479 dl, ở Phiên … Continue reading

Posted in * Nguyễn Thanh Đức, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, Việt Sử | Leave a comment

ĐẠI HỌA và TỬ HUYỆT của TRUNG HOA (Nguyễn Thanh Đức)

CHỦ THUYẾT THIÊN TỬ THẾ THIÊN LGT : Gần đây, hai chữ ‘Thiên tử, thiên triều’ của Trung Hoa đã trở thành “thời thượng”, với nhiều ẩn ý. Tuy nhiên, trong suốt 3000 năm qua, chính quan niệm ‘Thiên tử, … Continue reading

Posted in * Nguyễn Thanh Đức, 5.Tài-liệu - Biên-khảo | Leave a comment

DÂN VIỆT không SỐNG theo NHO HỌC (Nguyễn Thanh Đức)

DẪN NHẬP Từ năm 906 dl, dân Việt Lạc vùng Sông Hồng giành lại được nền độc lập tự chủ. Dân chúng được tự do sống theo nếp sống truyền thống của Tổ Tiên. Nền Văn hóa Việt được phục … Continue reading

Posted in * Nguyễn Thanh Đức, 5.Tài-liệu - Biên-khảo | Tagged , , , , | Leave a comment

ẢNH HƯỞNG HẠN HẸP của NHO HỌC trên DÂN VIỆT (Nguyễn Thanh Đức)

Trong 1100 năm vừa qua, Nho học chỉ ảnh hưởng trên 5% dân Việt. 95%. Đại chúng Việt có nếp sống riêng, theo truyền thống Việt. 1. TỔNG QUAN 1.1 Một Ngàn Một Trăm Năm vừa qua. Từ năm 906 … Continue reading

Posted in * Nguyễn Thanh Đức, 5.Tài-liệu - Biên-khảo | Tagged , , , | Leave a comment

LẠC LONG QUÂN và ÂU CƠ : Mưu đồ ĐỒNG HÓA TỘC VIỆT vào TỘC HOA (Nguyễn Thanh Đức)

1. TỔNG QUAN 1.1. Con Cháu Tiên Rồng. a. Niềm Tự Hào. Từ ngàn xưa, dân Việt vẫn tự hào mình là Con Cháu Tiên Rồng. Đây là niềm tự hào nền tảng của Nòi Giống. Đại chúng Việt luôn … Continue reading

Posted in * Nguyễn Thanh Đức, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, Việt Sử | Leave a comment

ĐÃ 13 LẦN DÂN VIỆT ĐẠI THẮNG GIẶC PHƯƠNG BẮC XÂM LĂNG (Nguyễn Thanh Đức)

ĐÃ 13 LẦN DÂN VIỆT ĐẠI THẮNG GIẶC PHƯƠNG BẮC XÂM LĂNG Trong mấy ngàn năm qua, đặc biệt từ khi tộc Hoa du mục hiếu chiến thành hình ở phương Bắc, từ năm 1046 ttl, người Tộc Việt chuyên … Continue reading

Posted in * Nguyễn Thanh Đức, 5.Tài-liệu - Biên-khảo | 1 Comment