Category Archives: Nguyễn Triệu Luật

HÒM ĐỰNG NGƯỜI (Nguyễn Triệu Luật)

(nguồn: Thân Hữu BVCV đánh máy từ bản PDF của tusachtiengviet.com) HÒM ĐỰNG NGƯỜI, Lịch-sử Tiểu-thuyết, Tác-phẩm của NGUYỄN TRIỆU LUẬT. Y bản của Nhà Xuất Bản TÂN DÂN in ở Hà Nội . Năm 1937, tái-bản trong VIỆN VĂN … Continue reading

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Nguyễn Triệu Luật | Leave a comment

LOẠN KIÊU BINH (Nguyễn Triệu Luật)

(ngưồn: Lê Thy đánh máy từ bản PDF của tusachtiengviet.com) Mục Lục I- Quan cứ lệnh, Lính cứ truyền II- Câu chuyện chiếc Đũa III- Võng đi, Xe đến. IV- Cài gươm vào vỏ, Ngồi mà nhận chết V- Trị … Continue reading

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Nguyễn Triệu Luật | 3 Comments

BÀ CHÚA CHÈ (Nguyễn Triệu Luật)

MỤC LỤC LỜI GIỚI THIỆU (Lan Khai) TỰA (Nguyễn Triệu Luật) I- Cô gái hái chè II- Những cơn giông tố trong nội cung III- Dâng hoa IV- Mưa móc tẩm nhuần V- Giữ Cán bỏ Tông VI- Huy quận … Continue reading

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Nguyễn Triệu Luật | Leave a comment