Category Archives: Nguyễn Triệu Luật

LOẠN KIÊU BINH (Nguyễn Triệu Luật)

Đánh máy: Lê ThyMục Lục I- Quan cứ lệnh, Lính cứ truyền II- Câu chuyện chiếc Đũa III- Võng đi, Xe đến. IV- Cài gươm vào vỏ, Ngồi mà nhận chết V- Trị quân bất trị ♣ —>Chương 1

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Nguyễn Triệu Luật | Leave a comment

BÀ CHÚA CHÈ (Nguyễn Triệu Luật)

MỤC LỤC LỜI GIỚI THIỆU (Lan Khai) TỰA (Nguyễn Triệu Luật) I- Cô gái hái chè II- Những cơn giông tố trong nội cung III- Dâng hoa IV- Mưa móc tẩm nhuần V- Giữ Cán bỏ Tông VI- Huy quận … Continue reading

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Nguyễn Triệu Luật | Leave a comment