Category Archives: TM: Các rạp hát của Sài Gòn, Chợ Lớn và Gia Định trước và sau năm 1975

BỔ TÚC CHI TIẾT Các rạp hát của Sài Gòn, Chợ Lớn và Gia Định trước và sau năm 1975 (TM tổng hợp)

BỔ TÚC CHI TIẾT Các rạp hát của Sài Gòn, Chợ Lớn và Gia Định trước và sau năm 1975 Bài bổ túc này được viết thêm tiếp theo những ý kiến từ những độc giả về bài Các rạp … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, TM, TM: Các rạp hát của Sài Gòn, Chợ Lớn và Gia Định trước và sau năm 1975 | Leave a comment

Các rạp hát của Sài Gòn, Chợ Lớn và Gia Định trước và sau năm 1975 (2)

Các rạp hát của Sài Gòn, Chợ Lớn và Gia Định trước và sau năm 1975 (Xem thêm Bổ túc Chi tiết ngày 20-04-2021 tại đây)

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, TM, TM: Các rạp hát của Sài Gòn, Chợ Lớn và Gia Định trước và sau năm 1975 | Tagged , , , | 13 Comments

Các rạp hát của Sài Gòn, Chợ Lớn và Gia Định trước và sau năm 1975 (1)

Các rạp hát của Sài Gòn, Chợ Lớn và Gia Định trước và sau năm 1975 (TM tổng hợp và bổ túc) Mục đích chính của bài này là để ghi nhớ lại các cơ sở di tích lịch sử … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, TM, TM: Các rạp hát của Sài Gòn, Chợ Lớn và Gia Định trước và sau năm 1975 | Comments Off on Các rạp hát của Sài Gòn, Chợ Lớn và Gia Định trước và sau năm 1975 (1)