Category Archives: Hoàng Hải Thủy

BÀ BÚT TRÀ (Hoàng Hải Thủy)

BÀ BÚT TRÀ Internet có ảnh các bà Ngô Bá Thành, Nguyễn Phước Ðại, Dương Quỳnh Hoa nhưng không có ảnh Bà Bút Trà Nguyễn Ðức Nhuận, Bà Chủ Nhật báo Sàigòn Mới. Từ ngày sang Kỳ Hoa, năm 1995, … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, Hoàng Hải Thủy | Leave a comment

VỢ CHỒNG SON (Hoàng Hải Thủy): cập nhật 11-7-2022

Lê Thy đánh máy từ sách của TM tặng. MỤC LỤC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ☆ ☆ ☆

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Hoàng Hải Thủy | Leave a comment

BÂY GIỜ THÁNG MẤY (Hoàng Hải Thủy)

Đánh máy: Lê Thy MỤC LỤC Mở đầu một hai ba bốn năm sáu bẩy tám chín mười mười một ★ ★ ★

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Hoàng Hải Thủy | Leave a comment

NGƯỜI VỢ MẤT TÍCH (Hoàng Hải Thủy)

(nguồn:https://hoanghaithuy.wordpress.com/) Những cánh cửa sổ của văn phòng mở ra nhìn xuống dòng sông Sàigòn. Trước đây mười năm, khúc sông này đậu chật ních thuyền bè. Những chiếc thuyền chuyên chở cả một gia đình chồng vợ và những … Continue reading

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Hoàng Hải Thủy | Leave a comment

CHIẾC VÉ XE ĐIỆN (Hoàng Hải Thủy)

Tôi ra đời trong một thành phố nhỏ ở gần Hà Nội. Thành phố, đúng ra nó chỉ là một tỉnh lỵ, nhưng tôi vẫn khoái gọi Hà Đông là một thành phố. Danh từ “thành phố” nghe ít quê … Continue reading

Posted in 4.Truyện ngắn, Hoàng Hải Thủy, TUỔI NGỌC-1969 | Tagged , , , | Leave a comment

CÁI TỦ CHÈ CỦA MẸ TÔI (Hoàng Hải Thủy)

Ngày xưa còn bé, tôi ở Hà Đông. Thầy tôi thuộc phái cổ, cụ bận y phục ta: đội khăn, áo dài. Mùa hạ áo dài the. Mùa đông áo đọan, áo sa. Ngày Tết áo gấm. Thầy tôi thích … Continue reading

Posted in 4.Truyện ngắn, Hoàng Hải Thủy, TUỔI NGỌC-1969 | Tagged , , , | Leave a comment