Category Archives: Khái Hưng

ĐẸP (Khái Hưng): Phần I

Lê Thy đánh máy từ bản PDF của https://docs.google.com PHẦN THỨ NHẤT

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Khái Hưng | Leave a comment

THỪA TỰ (Khái Hưng): Phần II

<— Phần I PHẦN THỨ HAI Mục Lục – I – – II – – III – – IV – – V – – VI – – VII – – VIII – —> – I –

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Khái Hưng | Leave a comment

THỪA TỰ (Khái Hưng): Phần I

Lê Thy đánh máy từ bản PDF của tusachtiengviet.com PHẦN THỨ NHẤT Mục Lục – I – – II – – III – – IV – – V – – VI – – VII – – VIII – – IX … Continue reading

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Khái Hưng | Leave a comment

ĐỜI MƯA GIÓ (Nhất Linh & Khái Hưng): Đoạn kết

<— Phần thứ hai ĐOẠN KẾT (nguồn: Lê Thy đánh máy từ bản PDF của https://issuu.com/nvthuvien/) -I- Mồng một Tết Nguyên đán. Tiếng pháo cúng cơm chiều, xa gần nổ ran khắp nơi, từ phố khách, phố ta đưa tới. … Continue reading

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Khái Hưng, Nhất linh | Leave a comment

ĐỜI MƯA GIÓ (Nhất Linh & Khái Hưng): Phần 2

<— Phần thứ nhất PHẦN THỨ HAI (nguồn: Lê Thy đánh máy từ bản PDF của https://issuu.com/nvthuvien/) -I- – Anh Chương! Chương ngồi nói chuyện với Phương ở trên đống đá Hà, ngoài bãi biển Đồ Sơn. Nghe tiếng Tuyết … Continue reading

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Khái Hưng, Nhất linh | Leave a comment

ĐỜI MƯA GIÓ (Nhất Linh & Khái Hưng): Phần 1

PHẦN THỨ NHẤT (nguồn: Lê Thy đánh máy từ bản PDF của https://issuu.com/nvthuvien/) -I- Ở nhà bà Phủ về, tuy đêm đã khuya, Chương còn để đèn điện, chưa đi ngủ. Chàng đưa mắt nhìn ngắm gian phòng, cảm thấy … Continue reading

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Khái Hưng, Nhất linh | Leave a comment

HỒN BƯỚM MƠ TIÊN (Khái Hưng)

(nguồn: Lê Thy đánh máy từ bản PDF của tusachtiengviet.com) TỰA Quyển HỒN BƯỚM MƠ TIÊN là quyển truyện thứ nhất của Tự Lực Văn Đoàn và lại là quyển truyện thứ nhất của ông Khái Hưng. Lối viết truyện … Continue reading

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Khái Hưng | Leave a comment