Category Archives: KIM NHẬT: Bóng Tối Đi Qua

BÓNG TỐI ĐI QUA (Kim Nhật): Quyển III

(Đánh máy: Lê Thy) MỤC LỤC (tiếp theo Quyển II) Chương XIII:Chiến dịch Đồng Xoài Chương XIV: Những người thầy thuốc «Đỏ» và Chuyên» Chương XV: Trên nẻo về Tây Bắc Chương XVI: Bộ Chỉ huy Ba Cục Chương XVII: … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, KIM NHẬT: Bóng Tối Đi Qua | 6 Comments

BÓNG TỐI ĐI QUA (Kim Nhật): Quyển II

(Đánh máy: Lê Thy) MỤC LỤC (tiếp theo Quyển I) Chương VIII: Miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa Chương IX: Bên trời Đồng Nai Thượng Chương X: Cành hoa chuối nước Chương XI: Trưởng Trạm A1 Chương XII: Bộ Chỉ … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, KIM NHẬT: Bóng Tối Đi Qua | Tagged , , | 8 Comments

BÓNG TỐI ĐI QUA (Kim Nhật) – Quyển I

Lê Thy đánh máy từ sách do TM gởi tặng: MỤC LỤC Chương I: Mùa Thu qua mau Chương II: Đường vào lý tưởng? Chương III: Cô Giao Liên B.39 Chương IV: Chặng đường đầu Chương V: Tân binh I … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, KIM NHẬT: Bóng Tối Đi Qua | 7 Comments