Category Archives: Anthony Grey & Nguyễn Ước

TRĂNG HUYẾT (Anthony Grey & Nguyễn Ước): Phần 8

PHẦN THỨ TÁM Chiến thắng và chiến bại 1972–1975 Sau 1975, tướng Trần Độ, nguyên Phó Chính ủy Quân Giải phóng Miền Nam, người góp phần tích cực trong việc hoạch định cuộc Tổng công kích Mậu Thân đã nói … Continue reading

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Anthony Grey & Nguyễn Ước | Comments Off on TRĂNG HUYẾT (Anthony Grey & Nguyễn Ước): Phần 8

TRĂNG HUYẾT (Anthony Grey & Nguyễn Ước): Phần 7

PHẦN THỨ BẢY Chúng tôi tranh đấu đã ngàn năm 1968-1969 Quyết định của Tổng thống Kennedy nhằm khuyến khích và hỗ trợ việc lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm tỏ cho thấy một bước ngoặc định mệnh trong … Continue reading

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Anthony Grey & Nguyễn Ước | Leave a comment

TRĂNG HUYẾT (Anthony Grey & Nguyễn Ước): Phần 6

PHẦN THỨ SÁU Thái bình kiểu Mỹ 1963

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Anthony Grey & Nguyễn Ước | Comments Off on TRĂNG HUYẾT (Anthony Grey & Nguyễn Ước): Phần 6

TRĂNG HUYẾT (Anthony Grey & Nguyễn Ước): Phần 5

PHẦN THỨ NĂM Điện Biên Phủ 1954

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Anthony Grey & Nguyễn Ước | Comments Off on TRĂNG HUYẾT (Anthony Grey & Nguyễn Ước): Phần 5

TRĂNG HUYẾT (Anthony Grey & Nguyễn Ước): Phần 4

PHẦN THỨ TƯ Chiến tranh và nạn đói 1941–1945

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Anthony Grey & Nguyễn Ước | Comments Off on TRĂNG HUYẾT (Anthony Grey & Nguyễn Ước): Phần 4

TRĂNG HUYẾT (Anthony Grey & Nguyễn Ước): Phần 3

PHẦN THỨ BA Sông Hương 1936

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Anthony Grey & Nguyễn Ước | Comments Off on TRĂNG HUYẾT (Anthony Grey & Nguyễn Ước): Phần 3

TRĂNG HUYẾT (Anthony Grey & Nguyễn Ước): Phần 2

PHẦN THỨ HAI Hận thù của triệu cu-li 1929–1930

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Anthony Grey & Nguyễn Ước | Comments Off on TRĂNG HUYẾT (Anthony Grey & Nguyễn Ước): Phần 2

TRĂNG HUYẾT (Anthony Grey & Nguyễn Ước): Phần 1

PHẦN THỨ NHẤT Đời thuộc địa là thế! 1925

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Anthony Grey & Nguyễn Ước | Comments Off on TRĂNG HUYẾT (Anthony Grey & Nguyễn Ước): Phần 1

TRĂNG HUYẾT (Anthony Grey & Nguyễn Ước)

(nguồn: tác giả gửi BVCV) trường thiên tiểu thuyết

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Anthony Grey & Nguyễn Ước | Comments Off on TRĂNG HUYẾT (Anthony Grey & Nguyễn Ước)