Category Archives: HẢI TRIỀU: Máu và Nước Mắt Trên Lưng Trường-Sơn

MÁU VÀ NƯỚC MẮT TRÊN LƯNG TRƯỜNG-SƠN (Hải Triều)

Lê Thy đánh máy lại để đăng lên BVCV với sự đồng ý của soạn giả Hải Triều

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, HẢI TRIỀU: Máu và Nước Mắt Trên Lưng Trường-Sơn, Sự Thật | 3 Comments