Category Archives: Trần Huỳnh Châu: NHỮNG NĂM “CẢI TẠO” Ở BẮC VIỆT

NHỮNG NĂM “CẢI TẠO” Ở BẮC VIỆT (Trần Huỳnh Châu)

(Đánh máy: Lê Thy) MỤC LỤC Tiểu sử tác giả Tựa (của Mai Thảo và Vũ Khiêm) I- Từ Nam ra Bắc II- Những người Phục Quốc bị đày ra Bắc III- Đói IV-Rét, Nóng và Bệnh Tật V- Khổ … Continue reading

Posted in **Chuyện Tù, 1.Hồi-ký - Bút-ký, Trần Huỳnh Châu: NHỮNG NĂM "CẢI TẠO" Ở BẮC VIỆT | 2 Comments