Category Archives: KIM NHẬT: Về “R”

Về “R” (Kim Nhật)- Phần IV

PHẦN IV KHUNG TRỜI MỘT GÓC RIÊNG 1- MUỜI LĂM NGÀY PHÉP Chế độ được nghỉ phép mỗi năm 15 ngày là chế độ công chức, quân nhân miền Bắc, theo nếp sống chính quy. Chiến trường du kích miền … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, KIM NHẬT: Về "R" | Leave a comment

Về “R” (Kim Nhật)- Phần III

PHẦN III CHIẾN TRANH TỪ ĐÓ 1- ĐÁM TÀN BINH BÌNH XUYÊN TƯ THIÊN Ngày Ngô Đình Diệm “lên ngôi” 7-7-1954, Hinh nắm giữ quân đội, Công an thì thuộc về Bảy Viễn, thủ lãnh của nhóm “anh hùng hảo … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, KIM NHẬT: Về "R" | Leave a comment

Về “R” (Kim Nhật)- Phần II

PHẦN II “R” 1- “R” ? “R” đọc là Rờ, nhưng khi viết chỉ là “R”. Bảo nó là tên tắt, là ám hiệu, bí danh, cái nào cũng đúng. Nhưng nghĩa nó là gì? Ta hãy nghe những ông … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, KIM NHẬT: Về "R" | Leave a comment

Về “R” (Kim Nhật)- Phần I

PHẦN I NHỮNG NGÀY ĐẦU CỦA NGUYỄN HỮU THỌ 1-SỨ GIẢ TRUNG ƯƠNG CỤC Sau Hiệp định đình chiến 54, Trung Ương cục Miền Nam đề ra ba công tác lớn và chỉ thị cho các cấp phải thi hành … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, KIM NHẬT: Về "R" | Leave a comment

VỀ “R” (Kim Nhật)

– Xin gửi Thế hệ hôm nay và ngày mai. – Xin ghi nhận nơi đây lời cảm ơn chân thành: * Các Bạn bên kia chiến tuyến trở về * Các Bạn bè, thân hữu *…v.v…. đã giúp tài … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, KIM NHẬT: Về "R" | Tagged , | Leave a comment