Category Archives: NGUYỄN MẠNH TƯỜNG: Kẻ Bị Mất Phép Thông Công

KẺ BỊ MẤT PHÉP THÔNG CÔNG (Ls.Nguyễn Mạnh Tường)

Hà Nội 1954-1991: Bản Án Cho Một Trí Thức Một người con ưu tú của Việt Nam bị đầy đọa dã man bởi đảng cộng sản Việt Nam chỉ vì đã dám phê phán những sai lầm của lãnh đạo … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, NGUYỄN MẠNH TƯỜNG: Kẻ Bị Mất Phép Thông Công, Nhân Văn Giai Phẩm | Tagged , , | Leave a comment