Category Archives: NHƯỢNG TỐNG: Nguyễn Thái Học – VNQDĐ

Sách: Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống)

Nhượng Tống là bút danh của Hoàng Phạm Trân (1904-1949), ông là nhà văn, nhà báo nhưng được biết đến nhiều hơn với vai trò một trong những yếu nhân của Việt Nam Quốc Dân Đảng thời kỳ đầu.

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, NHƯỢNG TỐNG: Nguyễn Thái Học - VNQDĐ | Tagged , , , , , | Leave a comment