Category Archives: Phóng viên Văn Bia

ĐỜI MỘT PHÓNG VIÊN: Lời Bạt (Văn Bia)

LỜI BẠT LỜI BẠT của Nhà Văn Đổ Khiêm Thể hồi ký là thể thông dụng nhất trong sinh hoạt văn học tại hải ngoại trong những năm trở về đây.

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 2.Một thời để nhớ, Nền Đệ I Cộng Hoà, Phóng viên Văn Bia | Leave a comment

ĐỜI MỘT PHÓNG VIÊN….: Phần IV (Văn Bia)

Phần IV Đoạn cuối Đời Một Phóng Viên o O o

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 2.Một thời để nhớ, Nền Đệ I Cộng Hoà, Phóng viên Văn Bia | Leave a comment

ĐỜI MỘT PHÓNG VIÊN….:Phần III (Văn Bia)

Phần III Báo chí và chính trị o O o CHƯƠNG 47 Vừa khởi sự tranh đua bắt hạm với các báo khác và ngay với cả đồng nghiệp trong cùng tờ báo, chưa nóng máy, thì tình hình đất … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 2.Một thời để nhớ, Nền Đệ I Cộng Hoà, Phóng viên Văn Bia | Leave a comment

ĐỜI MỘT PHÓNG VIÊN….: Phần II (Văn Bia)

Phần II Đời một phóng viên o O o CHƯƠNG 18 Đứng trước ngã ba đường, tôi không thể nào rẽ vào con đường đầu hàng Pháp để vinh thân phì da như nhiều người khác. Tôi kinh khủng sợ … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 2.Một thời để nhớ, Nền Đệ I Cộng Hoà, Phóng viên Văn Bia | Leave a comment

ĐỜI MỘT PHÓNG VIÊN …: Phần I (Văn Bia)

Phần I Tu sĩ và Chiến sĩ Khôn văn tế, dại văn bia (Tục ngữ) o O o CHƯƠNG 1 Nhà dòng Chúa Cứu Thế ở đường Kỳ Đồng Saigon là nơi tôi gặp ông Ngô Đình Diệm lần đầu … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 2.Một thời để nhớ, Nền Đệ I Cộng Hoà, Phóng viên Văn Bia | Leave a comment

Đời Một Phóng Viên và Những Ngày Chung Sống Với Chí Sĩ NGÔ ĐÌNH DIỆM (Văn Bia)

ĐỜI MỘT PHÓNG VIÊN và những ngày chung sống với Chí Sĩ Ngô Đình Diệm Hồi Ký của Ký Giả Văn Bia Ấn bản thứ nhì duyệt lại có thêm phần ĐOẠN CUỐI ĐỜI MỘT PHÓNG VIÊN với nhiều hình … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 2.Một thời để nhớ, Nền Đệ I Cộng Hoà, Phóng viên Văn Bia | Leave a comment