Category Archives: Đoàn Văn Khanh

TỪ NHỮNG TÌNH KHÚC VĂN CAO (Đoàn Văn Khanh)

TỪ NHỮNG TÌNH KHÚC VĂN CAO Tùy bút Đoàn Văn Khanh Tôi chưa bao giờ gặp Văn Cao. Suốt hơn 50 năm sống ngay trên tổ quốc của chính mình, tôi cũng chưa hề biết mặt mũi Văn Cao như … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, Đoàn Văn Khanh, Đoàn Văn Khanh

PHIẾM LUẬN (Đoàn Văn Khanh)

PHIẾM LUẬN của ĐOÀN VĂN KHANH (cựu giáo sư Văn Hoá Vụ/TVBQGVN Đà Lạt) Ngồi buồn đốt một đống rơm Khói lên nghi ngút chẳng thơm chút nào Khói bay lên tận Thiên tào Ngọc Hoàng phán hỏi: Thằng nào … Continue reading

Posted in Vui cười-Phiếm-luận, Đoàn Văn Khanh

TẠP LUẬN (Đoàn Văn Khanh)

TẠP LUẬN của ĐOÀN VĂN KHANH (cựu giáo sư Văn Hoá Vụ/TVBQGVN Đà Lạt) Cái kiến mày đậu cành đa Ðậu phải cành cọc leo ra leo vào Cái kiến mày đậu cành đào Ðậu phải cành cọc leo vào … Continue reading

Posted in Vui cười-Phiếm-luận, Đoàn Văn Khanh