Category Archives: Đoàn Văn Khanh

PHIẾM LUẬN (Đoàn Văn Khanh)

PHIẾM LUẬN của ĐOÀN VĂN KHANH (cựu giáo sư Văn Hoá Vụ/TVBQGVN Đà Lạt) Ngồi buồn đốt một đống rơm Khói lên nghi ngút chẳng thơm chút nào Khói bay lên tận Thiên tào Ngọc Hoàng phán hỏi: Thằng nào … Continue reading

Posted in Vui cười-Phiếm-luận, Đoàn Văn Khanh | Comments Off on PHIẾM LUẬN (Đoàn Văn Khanh)

TẠP LUẬN (Đoàn Văn Khanh)

TẠP LUẬN của ĐOÀN VĂN KHANH (cựu giáo sư Văn Hoá Vụ/TVBQGVN Đà Lạt) Cái kiến mày đậu cành đa Ðậu phải cành cọc leo ra leo vào Cái kiến mày đậu cành đào Ðậu phải cành cọc leo vào … Continue reading

Posted in Vui cười-Phiếm-luận, Đoàn Văn Khanh | Comments Off on TẠP LUẬN (Đoàn Văn Khanh)