Tag Archives: ngoc nat

NGỌC NÁT (Vương Mộng Long)

“Người yêu nước có thể bị giết. Nhưng tinh thần ái quốc của một dân tộc thì bất diệt.” (Vương Mộng Long) —o— Giữa năm 1978, toán bốn người cựu sĩ quan của Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa, tù cải tạo ở … Continue reading

Posted in **Chuyện Tù, 1.Hồi-ký - Bút-ký, BĐQ Vương Mộng Long, Vương Mộng Long | Tagged , | 1 Comment