Một vài chi tiết về tập thơ của Thi Sĩ NGUYỄN CHÍ THIỆN

Lê Thy vừa nhận được điện thư của Ông Lê Tuấn liên quan đến Chương 13 (phần nói về cố thi sĩ Nguyển Chí Thiện) trong tác phẩm PHẢN TÌNH- PHẢN KHÁNG: THỰC HAY HƯ của tác giả Minh Võ.

Để rộng đường dư luận, BVCV xin đăng tải nguyên văn thư ấy dưới đây:

Kính thưa bà Lê Thy,

Tên tôi là Lê Tuấn. Tuy không theo dõi các trang mạng thường xuyên nhưng thỉnh thoảng nếu có những gì đặc sắc thì phần nhiều được các bạn hữu chuyển đến cho xem. Hôm nay được đọc bài của ông Minh Võ về thi sĩ Nguyễn Chí Thiện thì thấy có một đoạn ông MV viết:

“Một tháng sau, ở Mỹ xuất hiện một tập thơ mang tựa đề: “Tiếng Vọng Từ Đáy Vực”, nhưng lại không phải do nhóm Văn Nghệ Tiền Phong in. Mãi đến tháng 10 Văn Nghệ Tiền Phong mới cho ra được một tập thơ nội dung hầu như y nguyên nhưng với tựa đề khác: “Bản chúc thư của một người Việt Nam” (tác giả: Khuyết danh.) Cuối sách, Tạp Chí Văn Nghệ Tiền Phong có mấy lời gửi độc giả, giải thích vì sao chưa có bản dịch Anh ngữ, đồng thời cũng cho biết có người muốn tranh giành bản quyền in, nói thẳng ra là đánh cắp tập thơ. Văn Nghệ Tiền Phong cho in tập thơ với giá bán 150 xu, có thể là lỗ vốn, đồng thời tuyên bố “mọi người đều có toàn quyền in lại, phổ nhạc hoặc dịch thuật.”

Thưa bà Lê Thy,

Chuyện này ông MV viết không đúng. Tuần Báo VNTP đã CÓ bản dịch bằng tiếng Anh do tôi dịch vào năm 1982. VNTP đã tổ chức giải dịch thuật cuốn BCTCMNVN của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện và tôi là người đoạt giải.

Đính kèm là trang báo VNTP in năm 1982 về việc này:

letuan-vntp1982Xin thông báo với bà và có thể cả ông Minh Võ để rộng đường dư luận.

Kính thư,
Lê Tuấn

Visit my web site

TB: Xin trích dẫn trong thư này trường thơ ĐỒNG LẦY bằng tiếng Anh (Song ngữ) trong bản dịch của tôi.

This entry was posted in Bình-luận - Quan-điểm, MINH VÕ: Phản-tỉnh - Phản-kháng: Thực hay Hư, Nguyễn Chí Thiện. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s