Yung Krall/ Đặng Mỹ Dung – NGÀN GIỌT LỆ RƠI: Chương 1…20


Lê Thy đánh máy từ sách NGÀN GIỌT LỆ RƠI
do Kim Quy Publishing xuất bản năm 2010

MỤC LỤC

Foreword
Lời Nói Đầu
Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5
Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10
Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15
Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20
Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25
Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30
Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35
Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40
Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Afterword
– Lời Bạt

FOREWORD
By GRIFFIN B.BELL
Former United States Attorney General

More than twenty years after the United States withdrew its forces from Viet Nam, Americans still wrestle with the pain and loss that resulted from this divisive war. Huge crowds gather daily at the Wall in Washington, D.C., to remember nearly sixty thousand Americans who died in the conflict; popular movies like Forrest Gump remind us of the physical and emotional carnage that resulted; remains of some American MIA’s are slowly, painfully returned, bringing closure to a few families, while others still wait and wonder; national debate and even protest are sparked anew by Robert McNamara’s reassessment of America’s military involvement in Southeast Asia; and impassioned speeches ring from the floor of the U.S. Congress as the president authorizes the resumption of diplomatic relations with Viet Nam.

This national catharsis is further complicated by our growing compassion for the people who were not “the enemy.” Images of the Vietnamese families running from burning villages, bombs raining fire on the rice fields, and families being divided by the civil war are forever fresh in our minds. From this horrific and nightmarish backdrop now emerges an individual’s true story of honor and courage that is a testament to the human spirit.

In A Thousand Tears Falling, Yung Krall—a daughter of the Vietnamese Communist ambassador to the Soviet Union who was loyal to Ho Chi Minh, and granddaughter a South Vietnamese patriot who was reared to believe in democracy—gives her personal account of life in the cross fire.

Yung grew up in the midst of war, and, in the absence of her father, she embraced the ideals of democracy and freedom. She married a U.S. naval officer and came to the States, bringing with her the many lessons she had learned from her extraordinary family. During my tenure as attorney general of the United States, I came to know of her as a valuable asset in our intelligence community, where she was an operative for the Central Intelligence Agency. Her love for America led her to become the key witness in the prosecution of the Magic Dragon espionage case, knowingly placing herself and her young son at great risk.

Yung Krall is truly a great American. I appreciate her service to our country, and I am delighted that this remarkable woman’s story is finally available for others to read and know. My hope is that it will contribute to the healing process that continues in this country and in Viet Nam.


LỜI NÓI ĐẦU

Hơn hai mươi năm sau khi Hoa Kỳ rút các lực lượng quân sự khỏi Việt Nam, người Mỹ vẫn còn trăn trở với niềm đau và sự mất mát, hậu quả của trận chiến đầy chia rẽ này. Ngày ngày từng đám đông tụ tập trước Bức Tường cẩm thạch đen ở Washington, D.C., để tưởng nhớ gần sáu mươi ngàn quân nhân Mỹ đã vĩnh viễn ra đi trong cuộc xung đột; những phim ăn khách như Forrest Gump nhắc nhớ chúng ta hậu quả đẫm máu về vật chất và tinh thần của cuộc chiến; hài cốt của người Mỹ mất tích bị trao trả một cách chậm chạp, nên đầy đau thương, mang sự kết thúc cho một ít gia đình, trong khi bao gia đình khác tiếp tục khắc khoải ngóng trông; cả nước tranh cãi, hoan nghênh lẫn chống đối, nhen nhúm khi McNamara đánh giá lại việc Hoa Kỳ can thiệp bằng quân sự tại Đông Nam Á. Những bài diễn văn nẫy lửa làm lay động sàn nhà Quốc Hội khi tổng thống khai thông quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Cơn bình phục tình cảm của cả nước còn bị lòng trắc ẩn đối với một dân tộc vốn không phải là “kẻ thù” làm thêm phức tạp. Hình ảnh của những gia đình Việt Nam chạy khỏi xóm thôn bốc cháy, những trận mưa bom lửa tưới xuống ruộng đồng, và những gia đình bị ly tán vì cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn còn mãi trong tâm trí chúng ta như mới xảy ra. Từ bối cảnh khủng khiếp đầy ác mộng đó, giờ đây hiện lên câu chuyện thật của một cá nhân về danh dự và lòng dũng cảm, như một minh chứng cho tâm thức nhân loại.

Trong Ngàn Giọt Lệ Rơi, Yung Krall—con gái của Đại sứ Cộng sản Việt Nam ở Liên Xô trung thành với Hồ Chí Minh, và là cháu ngoại của một người yêu nước Miền Nam Việt Nam, được dạy dỗ và nuôi dưỡng trong niềm tin dân chủ—đã kể lại cái “tài khoản cá nhân” của đời mình giữa lằn đạn dọc ngang.

Mỹ Dung lớn lên trọn trong lòng của cuộc chiến và trong khi người cha không hiện diện, Mỹ Dung đã thấm đẫm lý tưởng tự do và dân chủ. Mỹ Dung kết hôn với một sĩ quan Hải Quân Hoa Kỳ và sang Mỹ, mang theo những gì đã học được từ gia đình khác biệt của mình. Trong thời gian nhậm chức Bộ trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ, tôi được biết Mỹ Dung như là một đóng góp quý báu trong cộng đồng tình báo chúng ta, khi cô hoạt động cho Cơ Quan Tình Báo Trung Ương. Tình yêu nước Mỹ đã dẫn dắt cô trở thành nhân chứng then chốt trong vụ án gián điệp mang tên Con Rồng Kỳ Diệu / Magic Dragon, mà cô biết chắc chắn sẽ đặt cô và đứa con trai nhỏ của cô trước vô cùng hiểm nguy.

Yung Krall đúng là một công dân Mỹ vĩ đại. Tôi nhiệt liệt tán thưởng sự nghiệp của cô đối với nước ta, và tôi vui mừng thấy câu chuyện của người phụ nữ xuất sắc nầy cuối cùng đã được để cho mọi người cùng đọc và biết đến. Hy vọng của tôi là cuốn sách nầy sẽ đóng góp vào quá trình hàn gắn vết thương vả xiết chặt tình cảm ở đất nước nầy và ở Việt Nam.

Tháng 10, năm 1995
Griffin Boyette Bell
Former U.S. Attorney General
Cựu Bộ trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ

—>Chương 1
< — Giới thiệu

This entry was posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, Yung Krall - Đặng Mỹ Dung and tagged , , . Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s