Tập truyện DIỄM PHƯỢNG (Bình-nguyên Lộc)

© Binhnguyenloc.com

Mục Lục

 1. Còn Lại Âm Thầm Một Thoáng Hương
 2. Căn Gác Hồng Của Lâm
 3. Xe Lửa Mỹ Bung Vành
 4. Cô Nhơn Tình Ma Đã Biến Mất
 5. Người Khách Viễn Phương
 6. Bên Kia Sự Thật
 7. Xuân Ủy Nhiệm
 8. Kẻ Giết Cô Thu
 9. Tiếng Thời Gian
 10. Bức Thư Chưa Gởi
 11. Bức Thư Đến Trễ
 12. Bóng Ma Suối Kiết
 13. Hương Gây Mùi Nhớ
 14. Me Tây
 15. Giấc Mơ Của Bé Phượng
 16. Nàng Và Tôi
 17. Những Ngày Trốn Học

—>1-Còn lại âm thầm một thoáng hương

This entry was posted in 4.Truyện ngắn, Bình-nguyên Lộc. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s