LÍNH THÀNH PHỐ (Dương Hùng Cường)

(Lê Thy đánh máy từ bản điện tử của vietmessenger.com)

MỤC LỤC

1-Lính thành phố
2-Mười năm ngồi trên cao
3-Lên một cái dốc, xuống một cái dốc
4-Cư xá độc thân
5-Biết từ đâu tới,tới đâu thì hết
6-Mặt trời ở xa
7-Chuyện tình Phượng và Dương
8-Đi xa thành phố

1-Lính thành phố

This entry was posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Dương Hùng Cường and tagged , . Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s