Huy Văn Trương: CHIẾN TRANH BÊN CẠNH, TÌNH YÊU- Tập III

<—Tập II
Tập III: NHÀ TÙ HÌNH CHỮ S
(nguồn: tác giả Huy Văn Trương gởi BVCV)

MỤC LỤC

Chương XXIII: Đường ra đơn vị

Chương XXIV: Địa Phương Quân Fulro

Chương XXV: Bèo hợp để mà tan.

Chương XXVI: Cắt cổ cứu người

Chương XXVII: Nhảy núi

Chương XXVIII: Thằng Bờm có cái quạt mo.

Chương XXIX: Nông trường bông vải Sông Lũy

Chương XXX: Bát cơm Phiếu mẫu

Chương XXXI: Bữa cơm đoàn tụ

Chương XXXII: Trừ khi mình có cánh

Chương XXXIII: Văn hóa Nhân Bản

Chương XXXIV: Bánh ít đi, bánh quy lại

—>Chương 23

This entry was posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, HUY VĂN TRƯƠNG: Chiến Tranh Bên Cạnh Tình Yêu, Huy Văn Trương, Người Lính VNCH, Văn Hoá Vụ - Trường Võ Bị Đà Lạt. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s