Hoàng Đế Quang Trung: Chiến Thắng Đống Đa

Trận đánh Đồn Khương Thượng (Đống Đa) vào nửa đêm mồng 4 rạng ngày 5 Tết, khiến Sầm Nghi Đống thắt cổ tự tử. Quân ta đào 12 hố lớn chôn xác quân Thanh, có cây đa mọc um tùm gọi là Gò Đống Đa. Đó là chiến thắng oai hùng của Hoàng Đế Quang Trung.

Giỗ Trận Đống Đa
Vương Sinh

Đống Đa hương khói giỗ quân thù
Tha thứ, tình người đẹp thế ru!
Đắp mả chiêu hồn, tâm sáng tỏ
Đào mồ bạt vía, trí thâm u
Nghìn năm bia miệng khinh tà thuyết
Vạn thế sử xanh trong thánh thư
Đại thắng mùa xuân năm Kỷ Dậu
Là tia nắng rọi cõi sa mù!

Nhạc: Quang Trung Hoàng Đế.
Sáng Tác: Thảo Trang

Oai hùng Quang Trung lưu sử sách, bao chiến thắng
Vó câu muôn dặm hùng khí hiên ngang ra sa trường
Xua tan giặc Thanh, dẹp Xiêm La phơi xương máu.
Tiến quân tràn lên cờ phất phới chiến công lẫy lừng
Đánh giặc phương Bắc giữ đất hồn non sông.
Lạc Hồng con cháu khắc lòng nhớ ơn
Chung vai đoàn kết bảo vệ quê Mẹ
Quang Trung Hoàng Đế rạng danh nước Nam
http://www.youtube.com/watch?v=LErjHkZDYvM  

Tác Giả: Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần
Hòa Âm: Nhạc Sĩ Lê Huỳnh.
Trình Bày: Ngọc Ánh.
https://www.youtube.com/watch?v=I2RV3yDZ3bg

Thơ:
Tác Giả: Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần
Trình Bày: Tuấn Phong
https://www.youtube.com/watch?v=Wc0HpcWsxis#t=89

This entry was posted in Việt Sử. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s