Về “R” (Kim Nhật)- Phần II

6- C , E và H

Sau Khu A và Khu B, khu C được thành lâp vào năm 1963, “R” cử Thiếu Tá Mười Bị, một sĩ quan Hậu Cần làm Bí thư Đảng ủy, chỉ huy khu C.

Khu C thường được gọi là khu Long Nguyên -Thanh Tuyền, giới hạn bởi sông Sàigòn từ An Điền, An Thành, Vinh Tân thuộc tỉnh Bình Dương chạy theo quốc lộ 13 cắt ngang núi Cậu (Dầu Tiếng) Đối với quân lực Đồng Minh thì khu vực đó được mệnh danh là khu Tam Giác Sắt. Cơ quan quản lý khu vực này là U-30. Từ cuối 1965 đổi lại là đoàn 83.

Trước kia, ngoài các cơ cấu tổ chức của khu C như cơ cấu tổ chức về cơ quan Hậu Cần các Khu A, B, khu C còn là hậu cứ của Trung đoàn 2 (Q-462) lúc chưa được sát nhập thành Công trường 9.

Khu E cũng được thành lập cùng một lúc với khu C, lấy vùng Rừng Sát, và núi rừng của Phước Tuy, Hàm Tân, Xuyên Mộc, Xuân Lộc làm căn cứ. Năm Quốc Đăng sau khi giao Khu A lại cho Hai Cà, đến nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy khu E với danh hiệu Đoàn 85 (được khai sinh từ năm 1965).

Và khu cuối cùng là khu H, khu vực biên giới bên kia sông Sàigòn, thuộc tỉnh Bình Long và Phước Long chạy dài lên Ban Mê Thuột. Danh từ khu H chỉ được phổ biến và xuất hiện vào cuối năm 1965 với tên Đoàn 86. Đứng về phương diện chiến lược, khu H là khu vực tiếp nhận ở đoạn cuối đường mòn Hồ chí Minh. Vì quan trọng thế, nên chính Tư Võ, Cục phó Cục Hậu Cần trực tiếp điều khiển lãnh đạo.

Nhìn qua tên các Khu A, Khu B, khu C, khu E và khu H của “R”, người ta lấy làm lạ tại sao không có khu D và khu G ? Vậy D và G hiện tại ở đâu ? Hỏi Năm Hòa Cục trưởng Cục Hậu Cần, Hòa chỉ cười trừ, bảo hỏi đằng Tham Mưu. Đến Cục Tham Mưu hỏi Tấn, Tấn bảo hỏi “R” ấy! Nhưng “R” đây rồi, biết hỏi ai ?

—> Rừng!
<— Mục Lục

This entry was posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, KIM NHẬT: Về "R". Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s